IMG_0354_Eybens, Rhone-Alpes, France_copertina-1300×800